• Twitter Classic
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn App Icon

© Hümanist Ajans A.Ş.

İtirazım Var:
Satıcıların En Sık Karşılaştığı 
49 Müşteri İtirazına Yanıtlar
Hakan Okay ve Taner Özdeş'in katkılarıyla;
Ümit Anıl
Alp Beyce
Serdar Bilecen
Sezen Çelebi
Devrim Ersöz
Mehmet Gürsoy
Koray İnan
Gökhan Karahan
Ufuk Koç
Dilek Köse Çuhacı
Eser Kurt
Hüseyin Mandacı
Ali Özel
Murat Sağlam
Faruk Şener
İlker Taner Uzun
Kayhan Yıldırım